WIE BETER DAN RENAULT
KAN UW RENAULT VERZEKEREN?

Rechtsbijstandsverzekering

Waarom een rechtsbijstandsverzekering afsluiten?

Deze rechtsbijstandsverzekering beschermt u – voor amper 37,40 euro/jaar – bij juridische geschillen met een derde. Het gaat om de volgende twee situaties:

  • U wil zélf een derde vervolgen omdat hij u een nadeel heeft berokkend.
  • U wordt door een derde voor het gerecht gedaagd .

De terug te vorderen som – na tussenkomst van de verzekeraar – moet hoger zijn dan 250 euro.

Wat betekent hier een 'schadegeval'?

Een 'schadegeval' is elk geschil of elke betwisting waarvoor u als eiser of als verweerder uw rechten moet verdedigen, en dit via een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, of zelfs zonder procedure.
Voor welke schadegevallen komt de rechtsbijstandsverzekering tussenbeide?
U bent verzekerd voor het extracontractuele burgerlijke verhaalsrecht, de strafrechtelijke verdediging en het verhaalsrecht als zwakke weggebruiker.

Dekkingen:

  • Uw verdediging op strafrechtelijk vlak bij inbreuken op de verkeerswetgeving en de verkeersregels, evenals bij lichamelijke letsels of verwondingen met dodelijke afloop, veroorzaakt door het gebruik van uw wagen.
  • Uw burgerlijk verhaalsrecht tegen de verantwoordelijken voor een ongeval waarbij u betrokken was, met de bedoeling een schadevergoeding te verkrijgen voor uw lichamelijke of materiële schade.
  • Als passagier van een verzekerd voertuig: uw verdediging met de bedoeling een schadevergoeding te verkrijgen voor de schade die u hebt opgelopen.
  • Uw verhaalsrecht als zwakke weggebruiker.

Wie is gedekt?

De verzekeringsnemer en zijn nauwe verwanten:

  • De samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee de verzekeringnemer samenwoont.
  • Alle personen die met de verzekeringnemer onder één dak wonen.

Wanneer bent u gedekt?

De verzekeringnemer en zijn nauwe verwanten zijn verzekerd als:

  • Eigenaar, gebruiker, bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig.
  • Bevoegd bestuurder of passagier van een voertuig van dezelfde categorie als het verzekerde voertuig, dat wordt gebruikt ter vervanging van het verzekerde voertuig in de periode dat dit voertuig buiten gebruik is.